Víťazi na Trnovských hodoch o putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Víťazi na Trnovských hodoch o putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Ako prvé mužstvo , sme tento turnaj vyhrali už druhý krát.

Novinkou je , že tentokrát nám predsa len jeden pohár ostane a o putovný opäť budeme musieť o rok zabojovať.