Branislav Danišek

Branislav Danišek
Rok narodenia : 1974
Futbalová kariéra : FC Wolf River
Silná stránka : vynikajúca obrana a rozohrávka

Diplom Branislav Danišek 21miesto 2014.jpg

Diplom Branislav Danišek 23miesto 2013.pdf (388,7 kB)