Adam Chabada

Adam Chabada
Rok narodenia : 1955
Futbalová kariéra :  
Silná stránka : zmysel pre humor a utožovanie kolektívu

Diplom Adam Chabada 23miesto 2014.jpg

Diplom Adam Chabada 14 miesto 2013.pdf (387,9 kB)

Diplom Adam Chabada 12 miesto 2012.pdf (233,9 kB)