Zápasy 2017

25.6.2017

25.06.2017 12:36
Výsledok stretnutia 6:2 Zostava Červení : Miloš Labuda , Ľubomír Turčan , Ľuboš Pekár +1 , Miroslav Vrabec +1, Peter Pirošík, Daniel Šustek +1 , Rudo Birka +3 Zostava Zelení : Milan Šindelář , Rudo Huliak +1 , Ľubo Malík , Jozef Filo , Peter Mackura , Peter Dišek +1PK Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom...

18.6.2017

18.06.2017 20:12
Výsledok stretnutia 5:1 Zostava Červení : Ľuboš Pekár +1 , Milan Šindelář , Ľubo Malík +2 , Peter Pirošík +1 , Peter Dišek +1 , Rudo Birka Zostava Zelení : Ján Hodás , Miloš Labuda , Rudo Huliak , Marián Klotton , Miroslav Vrabec , Daniel Šustek +1 Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom ihrisku . Tráva...

11.6.2017

18.06.2017 20:11
Výsledok stretnutia 4:3 Zostava Červení : Miloš Labuda +1 ,  Jozef Vrabec , Ľuboš Pekár , Milan Šindelář +1 , Rudo Huliak , Marián Klotton , Miroslav Vrabec +2 , Zostava Zelení : Ján Hodás ,  Pavol Tavač +1 , Ľubo Malík , Peter Pirošík , Daniel Šustek , Peter Huliak , Jozef Filo +2 ,...

28.5.2017

31.05.2017 18:11
Výsledok stretnutia 3:1 Zostava Červení : Ján Hodás ,  Pavol Tavač +1 , Jozef Vrabec , Peter Huliak +1 , Jozef Filo +1 Zostava Zelení : Miloš Labuda , Milan Šindelář +1 , Marián Klotton , Daniel Šustek , Peter Dišek Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom ihrisku . Bolo krásne slnečné počasie , teplota...

21.5.2017

25.05.2017 17:56
Výsledok stretnutia 5:4 Zostava Červení : Ján Hodás +2 ,  Pavol Tavač , Jozef Vrabec , Ľuboš Pekár , Rudo Huliak +1 , Miroslav Vrabec +2 , Daniel Šustek Zostava Zelení : Miloš Labuda , Ľubomír Turčan , Marián Klotton +3 , Ľubo Malík +1 ,  Peter Pirošík , Peter Dišek Ihrisko : Hralo sa na...

14.5.2017

18.05.2017 08:43
Výsledok stretnutia 2:1 Zostava Červení : Pavol Tavač , Ľuboš Pekár +1 , Rudo Huliak , Daniel Šustek +1 , Peter Huliak , Peter Mackura Zostava Zelení : Miloš Labuda , Ľubomír Turčan , Jozef Vrabec +1 , Robo Huliak , Ladislav Vríčan , Peter Pirošík , Peter Dišek Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom ihrisku...

7.5.2017

08.05.2017 20:00
Výsledok stretnutia 0:3 Zostava Červení : Ján Hodás , Peter Dišek , Rudo Huliak , Miroslav Vrabec , Ľubo Malík , Peter Huliak Zostava Zelení : Miloš Labuda , Jozef Vrabec , Ľuboš Pekár , Robo Huliak , Daniel Šustek +1 , Jozef Filo +2 , Braňo Danišek Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom ihrisku . Dážď...

30.4.2017

30.04.2017 12:19
Výsledok stretnutia 5:8 Zostava Červení : Ľubomír Turčan , Peter Dišek +2 , Rudo Huliak +1 , Jozef Filo +2 , Peter Pirošík , Daniel Šustek Zostava Zelení : Miloš Labuda +2 , Jozef Vrabec +3 , Ľuboš Pekár , Ľubo Malík +2 , Robo Huliak +1 , Jordán Danaj Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom ihrisku . Po...

16.4.2017

17.04.2017 17:12
Výsledok stretnutia 1:4 Zostava Červení : Jozef Vrabec , Peter Dišek , Jaroslav Vyboch , Ľubo Malík +1 , Robo Huliak , Peter Pirošík Zostava Zelení : Ján Hodás , Miloš Labuda +3 , Ľuboš Pekár , Ľubomír Turčan , Rudo Huliak +1 , Miroslav Vrabec , Daniel Šustek Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom ihrisku ....

9.4.2017

14.04.2017 13:45
Výsledok stretnutia 7:3 Zostava Červení : Ján Hodás +2 , Peter Dišek +1 , Ľubo Malík +3 , Rudo Huliak , Robo Huliak +1 , Daniel Šustek Zostava Zelení : Miloš Labuda +2 , Jozef Vrabec , Ľuboš Pekár +1 , Pavol Tavač , Jaroslav Vyboch , Jozef Filo Ihrisko : Hralo sa na Hlavnom ihrisku so začiatkom...